โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!! ตรวจสอบราคากลางพัสดุและอุปกรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารและแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร กลุ่มวิชาการ ปี2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์แผนงานโครงการ แยกตามกลยุทธ์ ปี 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ปฏิทินงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมสำหรับนักเรียนระหว่างเดือนกันยายน 2561 - มกราคม 2562  ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  สถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระฯศิลปะ-ทัศนศิลป์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 68 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบประเมินนักเรียน ครู และผู้บริหาร รักการอ่าน ปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รองผู้อำนวยการเสรี ปัญญาและคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันพฤหัสบบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รองผู้อำนวยการเสรี ปัญญาและคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันพุธ ที่5 ธันวาคม 2561ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่9

เมื่อวันพุธที่5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่3 ธันวาคม 2561 นายบุญธรรม ใจเที่ยง ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอชีพ (คอมพิวเตอร์) ณ หน้า

เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 นายบุญธรรม ใจเที่ยง ผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มอบเกียรติบัติให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอชีพ (คอมพิวเตอร์) ณ หน้าเสาธงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6 ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ สพฐ. ระดับประเทศ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ ที่3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมนับจำนวนนักเรียนที่มาเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6 ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของ สพฐ. ระดับประเทศ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่29 พฤศจิกายน 2561 คณะครู นักเรียนประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2561" ซึ่งโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมได้จัดเป็นสถานที่สอบครั้งนี้ 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายเสรี ปัญญา และนางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
  2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 น.อ.สุรชิต ดวงจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสนิท คำดี นายกสมาคมศิษย์เก่า นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "โรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ"
  3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการประกวดกระทงเล็กของแต่ละระดับชั้น เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมและศาลานทีธรรมศิษยานุสรณ์
  4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 พิธีถวายราชสดุดี " วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลาพิธีการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

771246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
21
74
771000
615
4388
771246

Your IP: 52.87.253.202
Server Time: 2019-01-15 22:45:51

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023