โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Welcome To Maechaiwittayakom School

Homepage : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

- ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศ!! การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน  คลิกที่นี่

 ประกาศ!! การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  เอกสารที่ใช้สำหรับเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างการแแกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์การออกแบบการวัดผลประเมินผล  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! แผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 ใหม่  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!! ไฟล์รายงานสรุปกิจกรรมชุมนุม เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ปลาย คลิกที่นี่

ลิ้งค์ตอบแบบประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนสำหรับปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.ต้น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ คลิกที่นี่

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่ 
 ดาวน์โหลด!!! ตรวจสอบราคากลางพัสดุและอุปกรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร Logbook ฉบับไฟล์ word แก้ไขได้  คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  เอกสารและแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ งานหลักสูตร กลุ่มวิชาการ ปี2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม/โครงการ คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบติดตามการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  ไฟล์แผนงานโครงการ แยกตามกลยุทธ์ ปี 2561 คลิกที่นี่

 ดาวน์โหลด!!!  แบบฟอร์มใบแจ้งผลการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนติด 0, ร, มผ (วก.21)  คลิกที่นี่
วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มสภานักเรียนในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันทำกิจกรรมประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ในการทำความดี มีจิตอาสา มีความเสียสละ สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประสาทประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณครูวสันต์ นาขยัน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ร่วมกันแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด กศจ.พะเยา และตัวแทนครูพี่เลี้ยงร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 และผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและกำลังใจแด่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอบ O-Net อีกด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปส่งตัวและแสดงความยินดีแด่คุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู เดินทางไปส่งตัวและแสดงความยินดีแด่คุณครูวสันต์ นาขยัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกใก้กับคุณครูวสันต์ด้วย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมพิธีอำลาคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนครู ได้จัดกิจกรรมพิธีอำลาคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมแสดงการอำลาในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูธุรการ นางสาวสุภาพร สาพิน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  2. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
  3. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36 เป็นประธานในพิธีเปิด เปิดบ้านแม่ใจวิทยาคม "มหกรรมนวัตกรรม สู่ศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2561
  4. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ในปีการศึกษา 2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

788504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
261
159
977
787445
1091
1771
788504

Your IP: 54.234.227.202
Server Time: 2019-05-19 13:59:52

 

Copyright2012 : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม : 14 หมู่ 9  ถ.พหลโยธิน ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130 โทร. 0-5449-9023